Opto-dysleksja – poważny problem w rozwoju dziecka

Opto-dysleksja jest jednym z rodzajów dysleksji typu wzrokowego. Stanowi zespół objawów, które w znaczącym stopniu utrudniają korzystanie z umiejętności czytania oraz pisania. Przypadłość ta wywodzi się z zaburzeń widzenia tj.: nieprawidłowa akomodacja (zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach) i zaburzone widzenie obuoczne np. nieprawidłowa konwergencja (zdolność oczu do śledzenia obserwowanego przedmiotu poprzez zmianę położenia gałek ocznych). Bardzo często dziecko nie zgłasza żadnych objawów wzrokowych, tymczasem rodzice nie dostrzegając żadnych widocznych objawów osłabionego wzroku u dziecka tj.: „zez” bądź mrużenie oczu bagatelizują problem, który może się bardzo poważnie odbić na jego prawidłowym rozwoju.

Objawy opto-dysleksji są możliwe do zweryfikowania poprzez obserwacje procesu pisania i czytania u dziecka.

Zaburzenia podczas pisania:

– wolne tempo pisania

– trudności w pisaniu ze słuchu

– problemy z utrzymaniem pisania w liniach

– pomijanie liter i sylab, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów  oraz zamienianie ich kolejności

– nie estetyczny charakter pisma

– popełnianie błędów ortograficznych

Zaburzenia podczas czytania::

– błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, zamiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów

– zmiana kolejności liter i wyrazów

– trudności w czytaniu ze zrozumieniem, problemy w interpretowaniu czytanego tekstu

– opuszczanie linii, odczytywanie jej raz jeszcze

– trudności we właściwej intonacji czytanej treści

– trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby

Do opto-dysleksji mogą doprowadzić następujące czynniki:

– nieprawidłowa higiena wzroku

– długotrwałe patrzenie z bliskich odległości (min.: na ekran telewizora, komputera, telefonu komórkowego)

– stres, napięcia

Jeżeli dostrzeżemy u dziecka wyżej wspomniane objawy należy niezwłocznie zabrać je do okulisty bądź optometrysty (osoba zajmująca się korekcją wad wzroku) w celu przebadania dziecka pod kątem wady wzroku, widzenia obuocznego i zaburzeń akomodacji. Podczas badań lekarz orzeknie czy dziecko będzie potrzebowało okularów, jakie to mają być okulary oraz czy dziecko będzie zmuszone nosić je przez cały czas czy tylko przez pewien okres czasu. Może również w ramach leczenia zalecić ćwiczenia wzrokowe, którą pomogą przywrócić niesprawne bądź zatracone funkcje wzrokowe. Ważne jest również regularne nawilżanie oczu, aby nie dopuścić do ich przesuszenia, zwłaszcza po długich sesjach spędzonych przed ekranem telewizora lub komputera. Warto robić sobie również przerwy podczas użytkowania wcześniej wspominanych urządzeń oraz częściej przebywać na świeżym powietrzu.

Zastosowanie odpowiedniej dla dziecka terapii pomoże wyeliminować objawy opto-dysleksji dzięki czemu zacznie się ono prawidłowo rozwijać.

Reklamy